A B-Terv szorosan épül a Feldmár Intézet Mesekör programjára. Az Intézet börtönviseltek számára indította ezt a reintegrációs programot, amely a büntetés-végrehajtási rendszerből frissen szabadult, hátrányos helyzetű, börtönártalmakkal terhelt, családjukhoz visszatérni nem tudók számára olyan lakóközösséget hozott létre, amelyben a szeretetteli, előítéletektől mentes, asszertív kommunikáció gyakorolható. A Börtön-Mesekör foglalkozásokon több fogvatartott megosztotta munkatársainkkal élettörténetét, személyes drámáját. Az ő indítványukra született a szabadultakkal való további kapcsolattartás ötlete.

A B-Terv program keretében a volt elítélt 3-9 hónapig él az őt befogadó lakóközösségben. Közben „akklimatizálódik” a kinti világ légköréhez; felerősödhetnek családi kapcsolatai és érzelmi kötődései közvetlen hozzátartozóival, valamint fejleszti a munkavégzéshez szükséges kompetenciáit. Ezt követően a saját munkahelye mellett a Börtön Mesekör Program tapasztalati munkatársaként foglalkoztatjuk, hogy ezáltal példaképpé válhasson mind a börtönben, mind pedig saját környezetében. 

A B-Terv abban különbözik más fogvatartott-reintegrációs projektektől, hogy az egykori elítélt közvetlen gyakorlati tapasztalatok útján fejleszti viselkedési mintáit – ennek tere pedig egy gondoskodó családi környezet, nem pedig egy absztraktabb iskolai/oktatási közeg. Az egykori fogvatartott így – gyakran életében először - közvetlenül megtapasztalja a bizalmat és olyan napi rutinokat, mint a minőségi emberi kapcsolatok és a mindennapi élet pénzügyi menedzsmentje. A B-Terv elősegíti az egykori elítélt reintegrációját a munka világába, mert olyan környezetben élhet, ahol a család/közösség tagjai munkaviszonyban állnak, ezért a munkavégzés vonzerővel is bír, hiszen a család/közösség tagjai elhivatottak saját munkájuk iránt. A B-Terv program munkatársai segítik az egykori elítéltet a munkakeresésben, amely más körülmények között nagyon nehéz lenne, a résztvevő büntetett előélete és a Magyarországon tapasztalható magas munkanélküliség miatt. A B-Terv mindig személyre szabott. A Börtön-Mesekör program keretében megismerjük a résztvevőket, és ezáltal azonosíthatjuk a B-Terv programba jelentkezők egyedi motivációit és biztosíthatjuk a program zökkenőmentes működését.

A program sikerességét közel 30 önkéntesünk munkájának is köszönhetjük. Az ő támogatásukkal a programban résztvevő szabadultak a börtön falain kívül is gyakorolhatják szociális készségeiket, ezáltal pedig könnyebben reintegrálódnak környezetükbe és találnak új munkahelyet.

A börtönben szerzett tapasztalataink alapján társadalmi érzékenyítő programot indítottunk középiskolás korúak körében. Célunk, hogy a fiatalokat elfogadóbbá és nyitottabbá tegyük a büntetés-végrehajtási rendszerből szabadultakkal, csökkentve ezáltal az elítélt bűnelkövetők kirekesztettségét és elősegítve társadalmi reintegrációjukatA Tévelygőkért Alapítvány középiskolások számára érzékenyítő és toleranciára nevelő programot állított össze. A programban a Feldmár Intézet szakmai hátterével, tapasztalati munkatársaink segítségével ismertetjük meg a gyerekeket a börtönök világával. Az, hogy mi vezet egy embert a 21. századi Magyarországon, hogy börtönbe kerüljön, nyilván nem írható le pár mondatban. Minden sors, minden élmény más és más. Ahogyan a börtönben átéltek is más és más nyomot hagynak az emberben.És, persze, ahány börtön, annyiféle. Munkánk során megismertük a különféle büntetés-végrehajtási filozófiákat és gyakorlatokat, a körülményeket és problémákat, amelyekkel a BV szakma küzd a mai valóságban. De ismerjük a fogvatartottak túlélési technikáit és módszereit is, a börtön-beli különleges szabályokat. Mindezeket, vagyis mindezekből azt, ami a legfontosabb, átadjuk a "Beszélj szabadon!" program keretében. Fontos, hogy minél több tiszta és értelmes gondolattal találkozzanak a gyerekek, a nehéz életkörülményekről szóló -egyébként valós- történetek, a betyár romantika, a személyes sorsok fájdalma mögött olyan emberektől halljanak a felelősségről, bűnről, büntetésről és megszabadulásról, akik maguk is átélték mindazt, amiről beszélnek.A "Beszélj szabadon!" programban néhány olyan gyakorlatot is elvégzünk a gyerekekkel, amit a börtönben a Mesekör programban a fogvatartottakkal szoktunk csinálni. Ezek a gyakorlatok fejlesztik az önismeretet, segítik a nyílt, szégyen-mentes kommunikációt. A program minimum másfél órás és egyszerre maximum huszonöt gyerekkel tudunk foglalkozni.

 

B-Terv