Családi döntéshozó csoport

Mi az a családi döntéshozó csoportkonferencia?
 
A resztoratív szemlélet a szabályszegést a közösség és az elkövető konfliktusaként közelíti meg, ezért nem a büntetés kiszabását, hanem a konfliktus miatt kialakult állapot felmérését, a károk helyreállítását tartja a legfőbb célnak. Ha valaki megszegi a szabályokat, a közösség ellen vétkezik, akkor a normaszegésre adott válasz is a közösség feladata. A kárt okozó személy felé az az igény, hogy aktívan vállaljon felelősséget tettéért, és ajánljon fel a sértettek vagy a közösség számára valamilyen jóvátételt. A resztoratív szemlélet megkísérli az érintett felek minél szélesebb körét bevonni az eljárásba, és közöttük egyeztetési folyamatot kísérni például mediáció formájában. A folyamat célja a károk rendezésén túl az is, hogy az érintett személyek és közösségek viszonyait hosszú távon is helyreállítsák és megerősítsék. Az eljárásokat titoktartásra kötelezett, pártatlan facilitátor/mediátor vezeti le.

A családi döntéshozó csoportkonferencia (CSDCS) egy olyan módszer, amely segíti a családi kapcsolatrendszerben, a család működésében kialakuló elakadási pontok, nehézségek feltárását, a családtagok szükségleteinek megfogalmazását. A CSDCS a konfliktusok megoldásában elsősorban a család erőforrásaira támaszkodik, a családra bízza a megoldási módok kidolgozását is. A módszer lényege, hogy biztonságos körülmények között egy külső, pártatlan személy (facilitátor) irányítja a fogvatartott, családja és az általuk megnevezett támogatók számára az együttes problémafeltárást, különböző megoldási lehetőségek keresését. A CSDCS sajátossága, hogy csak a család által hozott problémával foglalkozik, de egy jól előkészített konferencia során a facilitátor számára már jól körülírhatóak az esetlegesen a család által rejtve maradt problémák is.

Magyarországon a 2000-es években az ausztrált modellt a Család, Gyermek, Ifjúság Kiemelkedően Közhasznú Egyesület, az amerikai modellt a Közösségi Szolgáltatások Alapítványa Magyarország honosította meg. A büntetés-végrehajtásban civil együttműködésel rendeznek családi döntéshozó csoportkonferenciákat. 2008 óta minden megyében leglább két képzett pártfogó is foglalkozik a szabadulókkal.