Mesekör a börtönben

2011 óta dolgozunk a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben a fogvatartottakkal a Mesekör program keretében, amit Feldmár András pszichológus és Büky Dorka tréner fejlesztett ki. A Mesekörben a rabok a saját életük élményeiből állítanak össze az archaikus mesék szimbólumvilágát és morfologikus elemeit felhasználva mesejátékokat, amit ők maguk dramatizálnak, megzenésítenek és előadnak egy rendkívüli családi beszélő keretében a gyerekeiknek. Ez egy igazi nagyszerű integrációs program, ami erősíti a családi kapcsolatokat, komoly metamorfozist idéz elő a fogvatartottak személyiségében, megtanítja őket kontrollálni az impulzusaikat, fejlelszti az empátiájukat, ismét tudnak játszani, sírni, nevetni, szeretni. A Mesekör nem börtönszínház és nem csak egy terápiás csoport, annál sokkal komplexebb, pszichológiai, etikai és kulturális, resztorativ integrációs projekt. Az elmúlt 6 évben a Mesekörben megfordult fogvatartottak szabadulás után sokkal jobb eséllyel illeszkednek be a társadalomba, nem követnek el több bűncselekményt és sokkal jobban, okosabban, emberségesebben bánnak a gyerekeikkel.

Azért keresünk támogatókat, mert Magyarországon jelenleg semmiféle támogatást nem kap ez a program. Ennek politikai, kulturális és gazdasági okai vannak, nehéz egy olyan programot a döntéshozókkal elfogadtatni, amelyben nem látják meg a maguk rövidtávú politikai hasznát. 2016 áprilisáig a Norvég Civil Támogatási Alap segítette a munkánkat, azóta teljesen társadalmi munkában végezzük elhivatottan és lelkesen, azonban az erőforrásaink végesek és, ha nem tudunk támogatókat találni, előbb-utóbb kénytelenek leszünk leállni. A két tréner munkadíját, az útiköltséget és a játékhoz jelmezeket és kellékeket szeretnénk a támogatásból finanszírozni.

Támogatóinknak rendszeres hírlevélben adunk tájékoztatást a munkánkról, illetve az elkészülő mesejátékokról CD-t készítünk és ezt szeretettel elküldjük.

Tudjuk, hogy nehéz együtt érezni sokszorosan büntetett emberekkel, akik a börtönben az ítéletüket töltik, de a Mesekör egy olyan emberséges és értelmes program, ami tényleg, bizonyítottan átalakítja a benne résztvevőket és boldoggá teszi a gyerekeket.

SAJTÓKÖZLEMÉNY!
Kitiltották a Tévelygőkért Alapítvány Mesekörét a börtönből

A mai nappal kitiltották a Tévelygőkért Alapítvány Mesekörét a börtönből, ezzel az egyik utolsó valódi civil szervezetet zárták ki a büntetés-végrehajtásból. A Feldmár András és Büky Dorottya által 2011-ben létrehozott programot megvalósító alapítvány korábban a Norvég Civil Alap támogatásával, 2016 óta pedig önkéntesekkel, társadalmi munkában dolgozott a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben, minden pénteken 15-17 óráig, többszörösen büntetett elítéltekkel. A Mesekör program keretében a fogvatartottak a saját életük élményeiből gyermekeik számára mesejátékokat állítottak össze. A program a maga nemében a világon egyedülálló. Volt. A mai napon szűkszavú értesítést kaptunk a börtönből, hogy:

“Mesekörünk létezését fel kell függesztenünk, szigorodtak a fogvatartottak mozgatására, életére vonatkozó szabályok, valamint a mi intézetünkben is elindult az elvándorlás a személyi állomány vonatkozásában.”

Néhány konkrétum a Mesekörről: Magyarországon a börtönből szabadultak több mint 50%-a fél éven belül visszakerül a rácsok mögé. A Mesekörben hét év alatt megfordult 65 ember közül mindössze 5-en estek vissza. 11 mesejátékot állítottunk össze a fiúkkal, alkalmanként 50-60 gyereknek adtak ajándékot ezek az apák ilyen módon. Mindez semmivel össze nem hasonlíthatóan szolgálta a reintegrációt, a társadalmi beilleszkedést, a család és a tisztességes élet utáni vágyat.

A Mesekör program az előző országos parancsnok ideje alatt lett elismert (2012-ben a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett bronz fokozata). Idővel azonban egyre szűkült a mozgástér, megszűntek a civilek számára külső helyszínen megtartható érzékenyítő és toleranciára nevelő Mesekör előadások. Mindeddig, ha nem is támogatottak, de megtűrtek minket. Most, a többi civil szervezet után a Tévelygőkért Alapítvány is ki lett tiltva. A mondvacsinált indokokkal és ürügyekkel azt a szakmailag semmiképpen nem indokolható politikai szándékot leplezi a kitiltás elrendelője, ami az egész büntetés-végrehajtásban megfigyelhető és ami merőben ellentétes az európai normákkal és trendekkel.

Szeretnénk megköszönni a Mesekörben velünk dolgozó volt és jelenlegi fogvatartottaknak a lelkes munkát, mindazt, amit nekünk civileknek megtanítottak arról, hogy mindig van remény, ha szeretettel fordulunk egymás felé, akárhonnan is indulunk. Köszönjük a büntetés-végrehajtásban dolgozó értő és tisztességes emberek elfogadását, kitartását.

2018.03.20. 
Tévelygőkért Alapítvány