Rólunk

A Tévelygőkért DRK Alapítvány célja az esélyegyenlőtlenség megszüntetése a marginalizált csoportokkal való közös munka, valamint társadalmi érzékenyítés révén. Fő területünk a büntetés-végrehajtási rendszer által hátrányosan érintettek támogatása, amely össztársadalmi problémákat céloz meg (gyermekjog, mélyszegénység, roma-magyar együttélés, stb.).
 A börtönben lévőkkel és börtönből szabadultakkal szembeni előítéletesség és intolerancia nyilvánvaló probléma a magyar társadalom életében. Az elítélteket nem csak szabadságuktól fosztják meg, hanem sokszor annak a lehetőségétől is, hogy tiszta lappal kezdjenek új életet. Nem egy esetben közvetlenül a szabadulásuk után visszaesőként kezelik őket, tartva az ismételt bűnelkövetéstől. A munkáltatók körében elterjedt gyakorlat, hogy „tiszta” erkölcsi bizonyítványt várnak el az újonnan csatlakozó munkatársaktól, és annak hiányában nem alkalmazzák az adott illetőt. De nem csak a munkakeresés során ütköznek nyilvánvaló nehézségekbe a frissen szabadultak, hanem sok esetben saját családjuk, korábbi baráti illetve lakóhelyi közösségük sem szívesen fogadja vissza őket. Az elítéltek magukon hordják a „bűnöző” stigmát, amely megbélyegzi a körülöttük élőket is, és ez determinálja gyermekeik helyzetét is kortársaik között.
Munkánk fókuszában az elítéltek, a szabadultak, illetve az ő családjaik állnak. A fogvatartottak gyermekei többszörösen veszélyeztetett helyzetben vannak. Felmérések becsült eredményei alapján közel 1 millió olyan gyerek él Európában, akinek egyik vagy akár mindkét szülője börtönben van (és ebbe a számba még nem számították bele a kicsit "távolabbi" rokonokat, pl. nagyszülőket, nagybácsikat, de még a testvéreket sem). Úgy tudjuk, hogy hazánkban bő 40.000 gyerek érintett a probléma által. Szeretnénk megelőzni, hogy a büntetés-végrehajtás következtébena  családi kapcsolatok szétessenek, szülő-gyerek viszonyok meggyengüljenek. A család kiemelten resztoratív közeg, amely alapvető szerepet játszik a megbélyegzés csökkentésében. A gyerekeknek szüksége és joga van a szüleivel való kapcsolattartásra, amely az eljárástól függően traumatizálhatja vagy javíthatja a szülőkkel való kapcsolatot.
Szakmai támogatónk a Feldmár Intézet.
Munkánk Feldmár András pszichológus, pszichoterapeuta által kidolgozott kommunikációs, személyiség-, készség- és önismeret fejlesztő programra épül, amely a mesék archetipikus világát használja. A képesség-, és készségfejlesztő, resztoratív módszerek hasznosulnak a gyermekekkel való foglalkozásban, a szabadulás utáni időszakban és az önkéntesképzésben is.
2011-2014 között a Feldmár Intézet, 2014 óta az intézet szakmai iránymutatásával a Tévelygőkért Alapítvány működteti a börtön Mesekört, 2016 tavaszáig a Norvég Civil Támogatási Alap finanszírozásával.
Elismerések:
A Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett bronz fokozata a fogvatartottak társadalmi reintegrációjával összefüggő feladatok kimagasló teljesítéséért, az újtípusú kezelési módszerek kiválasztásáért és azok sikeres alkalmazásáért – Budapest, 2012. október 23.
ERSTE Alapítvány Társadalmi Integrációs Díj a fogvatartottak társadalmi reintegrációját célzó Mesekör programért – Bécs, 2013. június 27.